Covid-19: Cyhuddo rhai siopau o fanteisio ar gwsmeriaid

Swyddogion safonau masnach yn ymchwilio i honiadau o siopau'n cymryd mantais yn ystod y pandemig.