'Y syndod mwya' yw bod yr ifanc hefyd angen triniaeth'

Profiad meddyg sydd yn gweithio mewn adran frys ac yn delio gyda chleifion â coronafeirws.