Prinder PPE yn achosi 'gofid anferth' i nyrsys Cymru

Arolwg Coleg Brenhinol y Nyrsys yn dangos bod "gofid anferth" ynglŷn â phrinder offer PPE medd yr undeb.