Cannoedd yn gwnïo gwisgoedd i helpu gweithwyr iechyd

Ymdrechion gan wirfoddolwyr i wnïo gwisgoedd i'r gweithwyr iechyd yn sgil y coronafeirws.