Gweinidog am gael gwared â 'biwrocratiaeth' wrth brofi

Y gweinidog iechyd am weld "cynnydd cyflym" mewn profion coronafeirws i weithwyr allweddol.