Yr athrawon sy'n dysgu Cymraeg mewn ysgolion Saesneg

Mae cwrs dwys i ddysgu Cymraeg wedi newid byd rhai athrawon ysgolion cynradd Saesneg Cymru