Nid 'glam' mo'r byd sylwebu bob tro

Gareth Charles sy'n trafod rhai o'i brofiadau yn sylwebu ar deithiau Cymru