Un o rasys beicio mynydd anodda'r byd yn dod i Wynedd

Ras beicio mynydd Red Bull Hardline yn dod i ardal Dinas Mawddwy dros y penwythnos gan roi hwb i'r economi leol yn ôl cynghorydd.